Wysokość dopłat w MDM na rynku wtórnym

Po zmianach w programie MDM do oferty zostały dodane również mieszkania na rynku wtórnym. Dofinansowanie w programie pozwala na pokrycie obowiązkowego wkładu własnego, który o końca roku wynosi 10%, a od 2016 roku wzrośnie do poziomu 15%. Aby skorzystać z dopłaty cena mkw mieszkania na rynku wtórnym musi mieścić się w limicie cenowym. Maksymalne wartości dopłat uzależnione są od lokalizacji nieruchomości oraz od tego czy kredytobiorca jest singlem, czy też wychowuje dzieci. W celu wyjaśnienia za...
More

Zmiany w programie MDM

3 sierpnia 2015r. nowelę ustawy dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych podpisał Prezydent RP. Zmiany dotyczą głównie nabycia mieszkań w programie MDM na rynku wtórnym oraz większe dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Z większej pomocy od państwa będą mogły skorzystać osoby oraz rodziny wychowujące dwójkę dzieci. Nowelizacja ustawy przewiduje dla nich zwiększenie dofinansowania wkładu własnego do poziomu 20%, a nie jak dotychczas było to 15%. Osoby lub...
More

Wyższy wkład własny przy zakupie własnego mieszkania

Wraz z początkiem nowego 2015 roku uległ zmianie wymagany wkład własny z 5% (jak to było w roku ubiegłym) na 10%. Oznacza to, że osoby, które chcą ubiegać się o kredyt hipoteczny w 2015 roku będą mogły sfinansować 90% ceny nieruchomości, a 10 % będą musiały wydać z własnej kieszeni. Wymóg posiadania oszczędności w wysokości min. 10% ceny mieszkania może się wiązać z odkładaniem na kolejne lata decyzji o zakupie mieszkania. Warto jednak pamiętać, że następne lata przyniosą ze sobą kolejne zmia...
More

Oczekiwana obniżka stóp procentowych

Sprzyjającym czynnikiem przy zakupie mieszkania będzie również oczekiwana obniżka stóp procentowych. Notowania kontraktów terminowych na stopę bazową wskazują, że obniżka stóp procentowych zostanie odnotowana w pierwszej połowie 2015 roku. Będzie to miało wpływ na obniżenie po raz kolejny stawek WIBOR, które są podstawą oprocentowania kredytów hipotecznych. Nowi kredytobiorcy skorzystają z tej obniżki w pewnej części, ponieważ banki wraz ze spadkiem stawki WIBOR w swoich ofertach będą podnosiły ...
More