MDM

MDM to państwowy program, który pomaga młodym ludziom w nabyciu swojego pierwszego mieszkania. Realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy jednoczesnej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz wspierającymi go instytucjami finansującymi. Polega na dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowym wsparciu w rodzaju spłaty części kredytu.