Dla kogo MDM?

Aby móc wziąć udział w programie MDM trzeba spełnić kilka podstawowych kryteriów:

  • mieć max. 35 lat,
  • nie być w obecnej chwili, ani w przeszłości:

-właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

-osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

-właścicielem lub współwłaścicielem budynku w przypadku, gdyby udział został w nim zniesiony, to przynależałby do niego co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  • w przypadku, gdy osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego, jest najemcą lokalu mieszkalnego, to zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia wynajmowanego mieszkania, z chwilą uzyskania własności mieszkania, ale nie później niż 6 mc od daty zawarcia umowy,
  • w przypadku, gdy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to zobowiązuje się do zrzeczenia się tego prawa na rzecz spółdzielni mieszkaniowej oraz wyprowadzenia się do lokalu kupowanego najpóźniej w terminie 6 mc od daty zawarcia umowy,