Kryteria kredytu w MDM

Kredyt zaciągany w ramach programu MDM musi spełniać określone warunki:

  • musi pokrywać zakup minimum 50% ceny nieruchomości,
  • musi być w złotówkach,
  • musi być na okres min. 15 lat,
  • nabywana nieruchomość musi być na terenie naszego kraju,