Kryteria nieruchomości w MDM

Dofinansowanie zostanie przydzielone dla powierzchni użytkowych:

  • 75 mkw dla lokalu mieszkalnego,
  • 100 mkw dla domu jednorodzinnego,
  • 85 mkw dla lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy kupujący wychowuje co najmniej 3 dzieci w dniu złożenia wniosku,
  • 110 mkw dla domu jednorodzinnego, w przypadku gdy kupujący wychowuje co najmniej 3 dzieci w dniu złożenia wniosku,