Kredyty firmowe

Przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form finansowania dla swoich firm. Jednak tylko wybór tej najlepszej przyczyni się do stabilnego rozwoju firmy, utrzymania niskich kosztów działalności oraz zachowania konkurencyjnej pozycji na rynku. W mojej ofercie posiadam:

  • kredyty inwestycyjny, które można przeznaczyć na sfinansowanie zakupu wyposażenia, środków transportu, nieruchomości, a także udziałów lub akcji w spółce,
  • kredyty obrotowe, których przeznaczeniem jest finansowanie bieżącej działalności firmy, czyli np. zwiększenie zapasów, czy regulowanie zobowiązań względem kontrahentów
  • kredyty w rachunku bieżącym, to limity kredytowe, które wyliczane są na podstawie wysokości obrotów, zdolności kredytowej i rodzaju proponowanych zabezpieczeń
  • linie kredytowe, które mają charakter limitu debetowego, prowadzonego na oddzielnym rachunku bankowym